Particulieren

Coaching

Grenzen kunnen voelen durven stellen is een van de uitdagingen die ik graag onderzoek met mensen. Kijkend naar de patronen die je hebt ontwikkeld in je leven en die nog steeds bepalend zijn in wat je kiest en doet. Het gaat uit van weten en voelen wie je bent en waar je voor wilt staan. Ik ben oprecht, betrokken, luister tussen de regels door. Ik houd van doelgericht te werk gaan en praktische oplossingen, maar kan ook gaan voor intuïtie en gevoel. Het een kan niet zonder het ander. Ik ben systemisch coach, werk met diverse interventies, waaronder de Matrix Methode en diverse energetische interventies. Mijn passie ligt in het verbinding leggen tussen het hoofd en het hart met als resultaat een nieuwe richting die bij jou past. 

Outplacement

Als coach begeleid ik ook outplacementtrajecten. De doelgroep van deze trajecten betreft mensen die ontslagen zijn of ontslag gaan krijgen. Via bedrijven of personen komt vaak de aanvraag binnen voor een outplacementtraject dat altijd maatwerk is. Tijdens het intakegesprek nemen we de situatie en de beleving van het ontslag door om dit vervolgens te gaan vertalen naar vervolgstappen. Deze kunnen liggen in een stuk verwerking en de acceptatie hiervan om vervolgens het proces van oriënteren en solliciteren in te gaan. Het proces en het tempo van de kandidaat zijn hierin grotendeels leidend al wordt de voortgang zeker bewaakt. Uitgangspunt is dat we vanuit het gevoel gaan werken naar een volgende loopbaanstap.

Re-Integratie

Deze doelgroep van deze trajecten bestaat uit mensen die uitgevallen zijn als gevolg van fysieke en/of psychische klachten en vallen binnen de ziektewet. Vanuit de ziektewet gaan ze op zoek gaan naar een nieuwe werkomgeving en zij zoeken ondersteuning op het gebied van solliciteren in alle denkbare vormen. Vaak wordt aan de hand van een Plan van Aanpak/Functionele Mogelijkhedenlijst gewerkt om nieuw passend werk te vinden. De stappen die hierin worden gemaakt zijn maatwerk en toegesneden op de behoefte van de persoon. Dit kan zijn het verwerken van het verlies van hun baan, het schrijven van een goed cv en persoonlijke brief, maar ook netwerken, persoonlijke presentatie, opstarten van een eigen bedrijf, etcetera. Een beroepskeuzetest kan onderdeel of vertrekpunt zijn van deze trajecten.

Voor alle trajecten geldt dat gedurende het hele traject intensieve coaching en nazorg plaatsvindt.